MAINOS

Asukkaat tekevät kylän


Millainen on elinvoimainen kyläkeskusta? Millaisia palveluita kylällä tulisi sijaita? Onko kyläkeskuksien tonttitarjonta riittävää?

Mielikuvia täydellisestä kyläkeskustasta on varmasti yhtä monia kuin asukkaitakin. Joku tarvitsee koulua, toinen toivoo terveydenhoitopalveluiden läheistä sijaintia, kolmas kaipaa hyviä kulkuyhteyksiä työpaikalleen.

Kaupunginjohtaja Stina Mattila toteaa, että hyvä kyläkeskusta rakentuu toimivasta kyläinfrasta, johon kuuluvat esimerkiksi tiet ja tontit. Myös terveydenhoitopalveluiden, kaupan ja apteekin läheinen sijainti helpottaa kyläläisten elämää.

Myös terveydenhoitopalveluiden, kaupan ja apteekin läheinen sijainti helpottaa kyläläisten elämää.

–Kyläkeskustojen elinvoimaisuuden kannalta kaikkein tärkein elementti ovat kuitenkin asukkaat - aktiiviset kyläläiset järjestävät tapahtumia ja ylläpitävät kolmannen sektorin toimintaa. Toimivassa kylässä asukkaat pitävät toisistaan huolta, Mattila toteaa.

–Asukkaat voivat vaikuttaa palvelutason säilymiseen omalla aktiivisuudellaan. Kyläkauppa katoaa nopeasti, mikäli sen palveluita ei käytetä, Mattila painottaa.

Kokkolassa on monenlaisia kyläkeskuksia. On maaseutumaisia pikkukyliä ja isompia kirkonkyliä.

Kokkolassa on monenlaisia kyläkeskuksia. On maaseutumaisia pikkukyliä ja isompia kirkonkyliä. Kokkolan kaupungin yleiskaava-arkkitehti Päivi Cainberg toteaa, että kylät ovat erittäin merkittävä asia Kokkolan vetovoimaisuuden kannalta.

–Kylät nostetaan aktiivisesti esille kaupungin strategiatyössä. Tonttitarjonta on asia, jolla voimme vaikuttaa asukasmäärien ja palvelutason säilymiseen kylissä. Me teemme pitkän aikajänteen analyysejä siitä, minkälainen ikäjakauma kylissä tulee olemaan, ja näiden tietojen pohjalta tehdään ratkaisuja siitä, minkälaisia tontteja kaavoitetaan, Cainberg kertoo.

–Kuuntelemme mielellämme kyläläisten mielipiteitä kaavoituksen suhteen, sillä kyläläisiltähän löytyy se paras tieto kylän tarpeista ja mahdollisuuksista, Cainberg toteaa.

 

Kouluverkkopäätös puhuttaa

Koulu on tärkeä osa jokaista kylää, eivätkä kyläläiset hevillä luovu omastaan. Kouluverkkopäätös onkin noussut tärkeäksi puheenaiheeksi. Linjaava päätös on tehty, ja lokakuussa käsitellään lopullinen päätös siitä, mitkä koulut lakkautetaan. Mattila kertoo, että kuntalaisten mielipiteitä on kuunneltu, ja kuunnellaan edelleen.

–Kaikilla on oikeus tuoda oma mielipiteensä esille, ja ne kannattaa tuoda esille nimenomaan ennen kuin päätöksiä tehdään. Taloutta on kuitenkin vaikea tehdä ilman että kenenkään etuihin ei koskettaisi.

Millaisia mielipiteitä sinulla on kyläkeskustojen kehityksestä? Millä tavalla saamme aikaiseksi hyviä ja elinvoimaisia kyläkeskustoja? Päättäjät haluavat kuulla sinun mielipiteesi. Ole mukana vaikuttamassa ja vastaa kyselyyn, joka löytyy täältä.