Oikea ilmankosteus työtiloissa on erittäin tärkeää

Kuva:

Työtilojen ilmankosteus on erittäin tärkeää olla kunnossa, koska sillä ehkäistään monia työhyvinvointiin liittyviä riskejä. Jos huoneilma ei ole kohdallaan, voi se aiheuttaa monia ongelmia työoloihin. Ilmankostutin voi auttaa ratkaisevasti paremman kosteuden saavuttamisessa. Tämä artikkeli on sponsoroitu.

Hyvään huoneilmaan kiinnitetään herkemmin kotioloissa, jossa huoneen lämpötilan muutokset havaitaan yleensä nopeammin. Ikkuna avataan lähes välittömästi, jos happi tuntuu loppuvan ja tunnelma on tunkkainen. Työpaikan ilmanlaatu jää vähemmälle huomiolle, mutta optimaalinen ilmankosteus on siellä yhtä tärkeää.

Hyvä sisäilma työpaikalla kannattaa

Moni meistä viettää ison osan arjestaan työpaikalla. Työ on monelle tärkeä osa elämää ja se toimii yhtenä rakennuspalikkana identiteetin rakentamisessa. Työhyvinvointi on useasti tapetilla, mutta keskustelemme usein siitä henkisestä näkökulmasta - joka on kylläkin erittäin merkittävässä roolissa kokonaisuuden kannalta.

Työhyvinvointia edistää toimivat työtilat, joissa työntekijän kokonaisvaltainen hyvinvointi on otettu huomioon. Ilmankosteudella on yllättävän suuri vaikutus, johon esimerkiksi Airtec tarjoaa ratkaisunsa sen parantamiseen.

Liian kuiva huoneilma voi nimittäin olla monen fyysisen pahoinvoinnin synnyttäjä. Jos huoneilman laatu on surkea, voi työntekijät havaita erilaisia oireita. Niitä ovat muun muassa karhea kurkku, kuivat silmät, pääkipu, flunssa ja väsymys. Nämä vaikeuttavat auttamatta keskittymis- ja suorituskykyä, mikä puolestaan vaikuttaa yrityksen tulokseen.

Liian kuivaa ilmaa kannattaa välttää

Huonoon ilmanlaatuun ja kuivaan huoneilmaan on onneksi tehokkaita keinoja. Ilmankostuttimet voivat nostaa tuntuvasti suhteellista ilmankosteutusta. Lisäksi olotilaa työpaikoilla voi kohentaa yksinkertaisilla muutoksilla. Tarkista työpaikkasi lämpötila. Se saisi olla enintään 21 astetta, mutta vähempikin yleensä riittää.

Kiinnitä huomiota myös vaatetukseesi. Niiden tulisi olla miellyttäviä ja tarpeeksi laadukkaita, jotta ne antavat tarvittavaa lämpöä kehollesi. Jos työtilaasi vallitsee vedontunne, kannattaa niiden lähteet tarkistaa ja mahdollisesti eliminoida.

Jos nämä yksinkertaiset kikat eivät auta riittävästi ilmankosteuden nostamista, voidaan ottaa kovemmat otteet käyttöön. Automaattinen ilmankostutin on erittäin tehokas tapa optimoida huoneen ilmankosteus. Se nostaa ilman suhteellista kosteutta veden avulla, mihin ilmankuivattimet eivät pysty. Tavoitekosteus on tärkeää asettaa oikealle tasolle, jottei toiminnalla aiheuteta homeen muodostumista tai muita vakavia ongelmia.

Ilmankosteuden mittaaminen

Ilmankosteus tarkoittaa käytännössä vesihöyryn määrää ilmassa, jossa on tietty lämpötila. Suhteellinen kosteus on yleisin suure, jolla ilmankosteuden määrää ilmaistaan. Sen prosenttiluku ilmaisee vesihöyryn määrää ilmassa verrattuna vesihöyryn enimmäismäärään kyseisessä lämpötilassa.

Ilmankosteuden enimmäismäärä on korkeampi lämpimässä ilmassa kuin kylmässä ilmassa. Kylmässä ilmassa lämpötilan lasku nostaa suhteellisen kosteuden mitattua arvoa. Kun ukkosilma yllättää kesällä, on ulkoilman suhteellinen kosteus yleensä 50–60 prosentin tasoa.

Ilmankosteutta on usein hankalaa aistia, mutta jos ilmankosteuteen liittyviä ilmiöitä havaitsee edes yhden, kannattaa ilmankosteus ottaa tarkempaan tarkasteluun. Hygrometri on väline ilmankosteuden mittaamiseen ja hiushygrometri on mekaaninen suhteellisen kosteuden mittari. Se pitää kalibroida säännöllisesti ja sähköiset kosteusmittarit ovat tavallisesti vakaampia.

Ilman suhteelliselle kosteudelle ei ole asetettu raja-arvoja Suomessa.

Ongelmien välttämiseksi kannattaisikin kiinnittää omatoimisesti huomiota ja työpaikkojen sisätiloissa sen soisi olevan 25–55 % Rh. Optimaalinen ilmankosteus tuotantotiloissa on puolestaan noin 35–50 % Rh.