Tunnetko binäärioptioiden perusteet?

Kuva:

Binäärioptiot ovat sijoittamisen muoto, joka tunnetaan myös digitaalisina optioina. Niiden ideana on yrittää ennustaa sijoituksen kohteen arvon vaihteluita. Ennustukseen määritetään ennakkoon myös aikaväli. Tämä sijoitusmuoto on verrattain vieras suomalaissijoittajalle ja paneudumme binäärioptioiden maailmaan tässä artikkelissa tarkemmin. Tämä artikkeli on sponsoroitu.

Binäärioptioihin sijoittaminen on jatkuvasti kasvattamassa suosiotaan, mikä johtuu paljolti sen yksinkertaisesta toimintamallistaan. Se vaatii yleensä vain pienen alkusijoituksen ja monipuolisista mahdollisuuksista.

Binäärioptioihin kannattaa kuitenkin tutustua etukäteen, kuten kaikkiin harkittuihin sijoitusmuotoihin. Riskit tulee aina tiedostaa ja sijoittajan pitää tietää aina, mitä on tekemässä. Verkosta löytyy myös binäärioptioiden välittäjiä, joihin voi tutustua esimerkiksi tässä linkissä:https://www.binaryoptions.com/fi/broker/.

Toiminta verrattavissa urheiluvedonlyöntiin

Binäärioptioiden ydinidea on, ettei sijoita omista koskaan sijoittamansa kohdetta. Sen sijaan sijoittaja tekee sopimuksen kauppapaikan kanssa, joka tarjoaa kyseistä optiota. Toiminta muistuttaa tietyllä tapaa urheiluvedonlyöntiä, jossa tarjotaan tyypillisesti kohteita eri tasolla: huippukohteista arvaamattomiin kohteisiin.

Kun sijoittaja tähtää ainoastaan huippukohteisiin, tekee hän todennäköisesti voittoa pitkällä aikavälillä. Haasteeksi muodostuukin huippukohteiden löytäminen, koska kohteiden valikoima on erittäin runsasta. Jos sijoittaja hakee vastaavasti lyhyempää jännitystä, voi vetoja lyödä melko sattumanvaraisesti. Tämä taktiikka syö rahavaroja yleensä pitkällä aikavälillä.

Binäärioptioiden määritelmä

Binäärioptiot ovat suomalaiselle sijoittajalle todennäköisesti vieraampi sijoitusmuoto ja sitä kutsutaan maailmalla eri termeillä. Verkossa voi nähdä puhuttavan digitaalisista optioista tai niin sanotuista “kaikki tai ei mitään” -optioista. Rakkaalla lapsella on monta nimeä, mutta tästä huolimatta binäärioptioiden toiminta on varsin yksinkertainen. Tavoitteena on ennustaa valitun sijoituskohteen arvon vaihteluita aikavälillä, joka on määritelty ennakkoon.

Binäärioptioihin liittyvä kaupankäynti tapahtuu verkossa ja nettialustassa toteutuvat kauppa poikkeaa perinteisestä sijoittamisesta tai valuuttakaupasta tietyillä tavoilla. Merkittävin eroavaisuus on, että sijoittaja ei koskaan omista itse sijoituksen kohdetta, jonka hän on itse valinnut. Kaupan kohde on käytännössä vain sijoittajan laatima ennustus, joka koskee valitun kohteen arvon vaihtelua.

Tämän ominaisuuden takia binäärioptiot ovat herättäneet mielenkiintoa tavallisten piensijoittajien keskuudessa. Kiinnostusta on lisännyt aloittamisen helppous, sillä sijoittaminen on mahdollista myös varsin pienillä summilla.

Rahanteko on myös mahdollista silloinkin, kun markkinat ovat alavireessä. Binäärioptiot eivät kuitenkaan ole mikään oikotie onneen, vaan sijoittajalla on edelleen mahdollisuus hävitä rahansa tässäkin sijoitustoiminnassa.

Binäärioptioiden toiminta käytännössä

Binäärioptioiden kaupankäyntiin kannattaa tutustua ensin teoriatasolla, jotta sen toiminnan perusteet tietäisi edes kohtalaisella tasolla. Binäärioptioilla käydään kauppaa käytännössä siten, että sijoittaja muodostaa sopimuksen valitsemallaan kaupankäyntialustallaan.

Sopimuksessa käy ilmi sijoittajan ennustus liittyen siihen, mihin suuntaan hän luulee kohteen arvon suuntaavan. Siinä ennustetaan siis arvon noususta tai laskusta tietyllä aikavälillä, joka on määritelty tarkasti. Aikaväli voidaan valita kuitenkin melkein millä tahansa raja-arvolla tahansa: yhdestä minuutista muutamiin viikkoihin.

Kohteen arvo osoittautuu aloitusajankohdasta riippuen. Kun valittu aika on tullut tiensä päätökseen, verrataan kohteen aloitus- ja lopetusajankohan arvoja keskenään. Jos sijoittaja onnistui ennustamaan arvon muutoksen oikein, maksetaan hänelle voittoprosentti sijoitetusta summasta. Kyseinen voittoprosentti on asetettu ennakkoon.

Huomioi riskit

Binäärioptiot voivat olla mukava tapa harrastaa sijoittamista, koska sen ydinidea on melko helppo oppia. Lisäksi alkupääomaa tarvitaan vain vähän ja toiminta tapahtuu käytännössä kokonaan verkossa. Näistä eduista huolimatta sijoittajan tulisi suhtautua binäärioptioihin maltilla ja tuntea toimintansa jokaiset vaiheet ja niiden mahdolliset seuraamukset.

Haasteena on yleensä huippukohtien löytäminen, mikä voi olla joillekin jopa kutkuttavaa toimintaa. Kohteet ovat yleensä etsimisen arvoisia, koska ne voivat tarjota parhaat mahdollisuudet pidemmän ajan tienaamiseen. Tasainen tulonsaanti on mahdollista periaatteessa vain silloin, kun toimintaan on perehtynyt kunnolla ja sen yksityiskohdat on hyvin hallussa.

Tutustu huolellisesti myös binäärioptioita tarjoaviin kaupankäyntialustoihin.

Tutustu myös binäärioptioiden riskeihin ja punnitse niitä omiin riskinsietokykyihisi. Voit tässäkin menettää kaikki sijoittamasi rahat, joten sinun täytyy tietää tarkkaan, mitä olet tekemässä. Binäärioptioiden riskit ovat itseasiassa suurempia verrattuna moneen muuhun sijoitustoimintaan. Se ei sovi todennäköisesti sijoittajalle, joka suosii varovaisuutta päätöksissään.

Miten binäärioptiokauppa eroaa osakesijoittamisesta?

Sijoittaminen on kasvattanut suosiotaan Suomessa viime vuosien aikana. Erityisesti nuoret aikuiset ovat innostuneet sijoittamisesta ja säästämisestä, ja siihen suhtaudutaan suopeammin ja innokkaammin kuin aikaisemmin. Sitä ei pidetä enää etuoikeutettujen ihmisten harrastuksena, vaan sitä suodaan enenevissä määrin kaikille kansalaisille.

Mediassakin puhutaan paljon erilaisista sijoitustoiminnoista ja monet alan vaikuttajat kertovat innokkaasti omista sijoitus- ja säästökokemuksistaan omissa blogeissa, sosiaalisessa mediassa ja podcasteissa. Osa neuvoista ovat päätyneet kirjoiksikin asti. Tämä on myönteinen ilmiö, koska harkittu rahankäyttö voivat kasvattaa ihmisten varallisuutta.

Suomessa puhutaan perinteisesti rahasto- ja osakesijoittamisesta, mutta keskustelunaiheeksi ovat nousseet myös virtuaalisemmat sijoitusmuodot, kuten kryptovaluutat. Binäärioptiot ovat ottamassa jalansijaa omalta osaltaan ja moni aloitteleva sijoittaja voi pohtia, miten ne eroavat esimerkiksi perinteisemmästä osakesijoittamisesta.

Oleellisin ero lienee se, että binäärioptioihin tarvitaan yleensä pienempi pääoma. Osakekaupoissa maksetaan tavallisesti välityspalkkioita, joista ei puolestaan puliteta binäärioptiokaupoissa.

Binäärioptioiden strategiat

Binäärioptioiden markkinoihin kuuluu erilaisia strategioita, mikä on tavallista monessa muussakin kaupankäynnissä. Kaupankäyntistrategiat voivat olla hyödyllisiä, jos sijoittaja tietää markkinoiden perusteet ja tuntee hieman niiden tyypillisistä käyttäytymismalleista.

Perusteiden hallinta auttaa haistamaan trendejä paremmin ja hyödyntämään niitä sijoituksissaan. Strategioiden tunteminen on hyväksi myös aloittelevalle sijoittajalle. Hyvältä tuntuva strategia on helpompi valita, kun markkinatuntemus kehittyy.

Binäärioptioiden strategioita on useanlaisia, mutta sijoittajan ei tarvitse tuntea niitä kaikkia. Muutaman strategian tunnistaminen on jo yleensä riittävän hyvä, mutta niissä pitää tietää taustat, jotta niitä osaa hyödyntää kaupankäynnissä.

Binäärioptioiden strategioita ovat trendistrategia, pinokkiostrategia, yhden kohteen strategia ja tuki- sekä vastustuslinjat. Yhden kohteen strategia on ehkä yksinkertaisin, jossa sijoitetaan vain yhteen kohteeseen markkinoilla. Trendistrategia hyödyntää puolestaan nimensä mukaisesti markkinoiden trendilinjoja. Strategian ideana on ajatus linjojen analysoimisesta ja niissä pyritään tulkita erityisesti muutoksia.

Pinokkiostrategiassa etsitään puolestaan arvoa, joka poikkeaa selkeästi markkinoilta. Kohteen arvo on tällöin joko selkeästi nostettava tai laskettava, jolloin oletetaan, että raju muutos viittaa tilanteen kääntymiseen.

Tuki- ja vastustuslinjat ilmentävät kohteen hinnan muutoksia tietyn suunnan mukaisesti. Tukilinja on kohta, josta hinta ei voi mennä enää alemmas. Toisin sanoen se on pysähtynyt. Vastustuslinja ilmaisee puolestaan kohdan, jonka yläpuolelle hinta ei enää yletä. Tutustu binäärioptioiden strategioihin tarkemmin, jotta voit valita itsellesi sopivimman strategian.

Binäärioptioiden kaupankäynti sääntelemätöntä

Perinteisiä optioita säännellään melkein poikkeuksetta ja niissä sovelletaan johdannaissopimuksiin liittyviä sääntelyitä. Binäärioptiokaupankäynti on sen sijaan usein sääntelemätöntä ja suuri osa kaupankäynnistä tapahtuu pörsseissä, jotka toimivat verkossa.

Sääntelyn puute ja internetin yli tapahtuva toiminta on monipuolistanut optioihin liittyvää kaupankäyntiä, mutta se on tuonut valitettavasti paljon myös rikollista toimintaa. Binäärioptioita voidaankin verrata monesta näkökulmasta kryptovaluuttoihin.

Kryptovaluutat ovat virtuaalisia valuuttoja, jotka toimivat täysin digitaalisessa ympäristössä. Niitä ei verotuksesta huolimatta säännellä juuri lainkaan ja anonymiteetistä johtuen sitä hyödynnetään myös rikollisessa toiminnassa, kuten rahanpesussa.

Kryptovaluuttojen riskit ovat niin ikään erittäin suuret. Sekä kryptovaluuttojen että binäärioptiokauppojen kohdalla sijoittajan tulee huolellisesti selvittää harkitsemansa välittäjän tai pörssin taustat ennen kaupankäynnin aloittamista.  Selvitä myös binäärioptiokauppaan liittyvä verotus. Esimerkiksi kryptovaluuttoissa noudatetaan Suomessa pääomatuloverotukseen liittyviä käytäntöjä.