Hallitse kemikaaleja tehokkaasti ohjelmistolla

Sähköinen kemikaalirekisteri auttaa henkilöstöä arvioimaan ja hallitsemaan riskejä, jotka liittyvä kemikaalien käyttöön. Kuva:

Kemikaaliturvallisuus on tärkeää hallita työpaikoilla. Se on olennainen osa turvallista työympäristöä, koska kemikaaleja sisältävät tuotteet sisältävät suuria riskejä ja vaaroja. Kemikaaleja voi nykyisin hallita tehokkaasti ohjelmistolla. Tämä artikkeli on kaupallinen yhteistyö.

Kemikaaliturvallisuus käsittää useita osa-alueita, jotka pitää ottaa huomioon työympäristössä. Ohjeistuksia pitää noudattaa ja tuotteita pitää käsitellä oikeaoppisesti. Sähköinen kemikaalirekisteri auttaa hallitsemaan kemikaaliturvallisuuteen liittyviä osa-alueita.

Sähköisen kemikaalirekisterin toiminnot

Sähköinen kemikaalirekisteri auttaa pitämään yrityksen työntekijät turvassa kemikaalien aiheuttamilta riskeiltä. Se auttaa yritystä noudattamaan kemikaaleihin liittyvää lainsäädäntöä ja se lisää yleisesti kemikaaleihin liittyvää turvallisuutta yrityksen toimintaympäristössä.

Hyvä sähköinen kemikaalirekisteri on helppokäyttöinen ja se antaa nopean pääsyn tarvittaviin yksityiskohtiin. Sen tulisi olla mielellään mobiiliystävällinen ja muutenkin joustava modernin työelämän tarpeisiin.

Kemikaalirekisterin tarkoitus on olla vaivaton työkalu yritykselle, joka joutuu noudattamaan siihen liittyviä ohjeistuksia päivittäisessä työssään. Kemikaalirekisteri auttaa muissakin turvallisuuteen liittyvässä oheistoiminnassa, kuten kemikaalidokumenttien luomisessa ja ylläpidossa.

Mitä sähköinen kemikaalirekisteri tekee?

Laadukas sähköinen kemikaalirekisteri ottaa huomioon kaikki toiminnot kemikaalien hallintaan. Se lisää tarvittavat käyttöturvallisuustiedotteet ohjelmiston tietokantaan yrityksen puolesta. Se toimittaa myös tarpeellisia työkaluja, jotta yritys pystyy arvioimaan mahdollisia riskejä asianmukaisesti.

Sähköisen kemikaalirekisterin perimmäinen tarkoitus on suojella yrityksen työntekijöitä ja auttaa yritystä noudattamaan lainsäädäntöä. Se antaa työntekijöille pääsyn järjestelmäänsä, josta tärkeimmät kemikaalitiedot löytyvät helposti ja nopeasti – omasta älypuhelimesta.

Kemikaalien riskinarviointi helppoa rekisterillä

Työsuojelulainsäädäntö vaatii, että työnantaja tuntee kemialliset riskitekijät työpaikalla. Lainsäädäntö edellyttää myös, että riskejä arvioidaan kirjallisesti ja että niitä hallitaan asianmukaisella tavalla. Riskiarvioinnissa pitää eritellä toimenpiteet, joilla riskejä voidaan ehkäistä.

Sähköinen kemikaalirekisteri auttaa henkilöstöä arvioimaan ja hallitsemaan riskejä, jotka liittyvä kemikaalien käyttöön. Kemikaalien riskinarviointi on tärkeä prosessi, joka tehdään suunnitelmallisesti.

Sen tarkoituksena on arvioida vaarallisten kemikaalien aiheuttamat riskit työpaikalla. Riskit liittyvät terveyteen, ympäristöön ja palon mahdollisuuteen. Se auttaa myös toiminnoista, joilla riskejä voidaan ehkäistä.

Työntekijöiden altistuminen haitallisille aineille

Yrityksen tulisi varmistaa työntekijöiden terveyden riittävä suojelu. Sähköinen kemikaalirekisteri auttaa siinä, koska se rekisteröi työntekijöiden altistumisen vaarallisille aineille.

Työpaikoilla saatetaan käyttää erityisen vaarallisia kemikaaleja. Tällöin yrityksen pitää käyttää järjestelmää, joka rekisteröi ja raportoi altistumisesta vaatimusten mukaisesti.

Sähköinen kemikaalirekisteri toimii hyvänä työkaluna tässäkin asiassa, koska se kokoaa keskitetysti kaikki altistumiset. Työntekijät pystyvät itse tallentamaan järjestelmään, jos he ovat altistuneet vaarallisille aineille. Koko työn voi tehdä mobiilisti ja reaaliaikaisesti. Tällöin työnantaja voi täyttää lain edellyttämät velvoitteet.

Kommunikoi kemikaaliturvallisuudesta ulkoisesti

Yrityksen täytyy joskus jakamaan tietoa tuotteidensa käyttöturvallisuudesta. Niitä voidaan jakaa esimerkiksi yrityksen asiakkaille, jotka hakevat tietoa yrityksen kotisivuilta.

Valitettavasti suurin osa verkkokaupoista ei täytä lakisääteisiä vaatimuksia kemikaaleihin liittyen. Tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteet pitää säilyttää kymmenen vuotta sen jälkeen, kun tuotteen käyttö on päättynyt. Jos vaarallisia tuotteita mainostetaan, pitää mainoksissa mainita vaaralausekkeet tai -luokitukset.

Manuaalinen työ voi koitua hankalaksi, mutta sähköinen kemikaalirekisteri voi auttaa tässäkin asiassa. Jos yritys käyttää oikeaa ohjelmaa, voi se varmistaa noudattavansa lainsäädäntöä.