Rohkeutta ja asennetta - miten edetä uralla?

Kuva:

Ura on monelle tärkeä osa elämää, jolla rakennetaan osittain omaa identiteettiä. Siihen halutaan panostaa ja sitä halutaan kehittää, jotta oma työelämä olisi mielekästä ja sopivan haastavaa. Uralla eteneminen vaatii muutoksia, mutta jo pienet teot auttavat asiassa eteenpäin.

Työelämä sisältää nykyisin paineita ja odotuksia, mutta se voi olla parhaimmillaan erittäin antoisaa ja mieluisaa. Työntekijältä vaaditaan uusia taitoja ja itsensä kehittämistä, jotta muutoksiin voidaan vastata ketterämmin.

Uudet taidot voivat kohentaa ansioluetteloasi uudelle tasolle, minkä myötä tuleva työnantaja huomaa sinut paremmin. Ansioluettelo on edelleen tärkeä käyntikortti työelämässä, josta tämä sivusto kertoo kattavasti lisää. Hyvät meriitit ja innovatiiviset ajattelutavat auttavat etenemään uralla, jolloin oma kehitys etenee oikeaan suuntaan ja ansiotulot kasvavat.

On aika muuttaa ajankäyttöä

Uuden uran voi käynnistää jo nykyisessä roolissa tekemällä pieniä muutoksia omassa arjessaan. Paremmilla tavoilla työntekijä petaa itselleen haluamansa tavoitteet uralla etenemiseen. Työpäiväsi voivat olla jo nyt tehokkaita ja selviydyt niistä onnistuneesti. Voit kuitenkin todennäköisesti tehostaa omaa ajankäyttöäsi entisestään.

Aika on arvokkain valuuttamme ja sitä on kaikille sama määrä. Toisaalta ajankäyttöön liittyvät vaatimukset ja resurssit vaihtelevat jokaisen ihmisen kohdalla. Aikaa kannattaa seurata melkein samaan tapaan kuin omaa varallisuuttaan.

Merkitse sähköiseen kalenteriisi kaikki aikaasi vievät asiat. Ota huomioon sekä palaverit että luovempaa työtä vaativat tehtävät. Kun näet selkeämmin, mihin aikasi todellisuudessa menee, voit paremmin optimoida ajankäyttöäsi. Tämä onnistuu esimerkiksi priorisoimalla tärkeimpiä asioita ja karsimalla asioita, jotka eivät tuo työllesi ja tavoitteillesi tarpeeksi suurta arvoa.

Muista suoda aikaa myös itsellesi. Tehokkuuden mittari ei ole työskennellä koko päivää niin sanotusti sata lasissa, vaan aivosi tarvitsevat taukoja ja lepoja. Säännölliset tauot antavat kaivattua etäisyyttä asioihin, mikä puolestaan lisää tehokkuutta ja vireyttä työrytmiisi.

Hyvin verkostoitu on puoliksi tehty

Verkoston merkitys on nykyajan työelämässä erittäin tärkeää. Suhteiden luomisella on valtava vaikutus uralla etenemiseen, kun kilpailu on kovaa ja taidot melko lailla samankaltaiset. Arjen kiireessä tämä tuppaa unohtua, kun omiin tehtäviinsä uppoutuu helposti syvälle.

Kontakteihin kannattaa kuitenkin panostaa, koska se saattaa merkittävästi auttaa sinua etenemään urallasi. Niitä ei periaatteessa voi olla koskaan liikaa, etkä voi koskaan tietää, kuka voisi auttaa sinua seuraavassa askeleellasi.

Verkostoidu aktiivisesti sekä nykyisten kollegoidesi että työn ulkopuolella olevien ihmisten kanssa. Yritä luoda suhteita niin, että ihmiset osaavat luottaa sinuun ja kääntyä puoleesi tilanteen tullen.

Verkostointia ei tarvitse tehdä hampaat irvessä, vaan voit nostaa tunnettuuttasi esimerkiksi perustamalla työpaikallesi jalkapallotiimin, joka kokoontuu hauskanpitoon. Tällöin voit luoda esimerkiksi johtoportaaseen uudenlaisen suhteen, jossa luottamus, yhteenkuuluvuus ja kumppanuus ovat yhteistyön kulmakiviä.

Jos verkostointi ei herätä hilpeyden tunteita ja olet introverttiuteen kallellaan, pyri löytämään tapoja luoda suhteita omalla sopivalla tavallasi. Tärkeää on, että ihmiset tietävät taidoistasi ja osaamisestasi sekä tuntevat parhaat puolesi.

Uuden taidon opettelu on taitolaji

Uralla eteneminen on pitkälti taidoista kiinni ja jos nykyinen työ takkuaa, kannattaa tähystää uusia maisemia. Ruoho voi todellakin olla vihreämpää aidan toisella puolella ja sinne voi päästä oppimalla siihen tarvittavat taidot.

Voit kartoittaa rauhassa nykyajan ja tulevaisuuden työelämän tarpeita ja trendejä. Pohdi, voisiko sieltä löytyä jotain, jonka parissa voisit kouluttautua uudelleen? Uuden taidon vuoksi ei tarvitse välttämättä palata koulun penkille, vaan siihen on lyhyempiäkin reittejä. Internet on pullollaan erilaisia kursseja, jotka määrältään saattavat aiheuttaa jopa runsauden pulaa.

Monet ovat aloittaneet esimerkiksi koodauksen alkeet verkossa ja saaneet uuden suunnan uralleen. Tässä on periaatteessa mielikuvitus rajana ja ahkera selvittely saa varmasti tuloksia aikaan. Ongelmaksi voi koitua joissain tapauksissa valinnan vaikeus, jota voi helpottaa pohtimalla, ovatko kurssi ja sen aihe oikeasti hyödyllisiä ja onko kiinnostus sitä kohtaan niin vankka, että siihen sitoutuu ajallisesti ja taloudellisesti.

Katso uraasi kiikareilla

Suosittelimme artikkelin alussa aloittamalla uralla etenemisen pienin askelin. Yhtä tärkeää on tarkastella asiaa pidemmällä perspektiivillä, jotta kehitys jatkuu nyt ja tulevaisuudessa. Voit tehdä itsellesi miellekartan, jossa suunnittelet uraasi muutaman vuoden etapeilla.

Muista, että miellekartta ei sido mihinkään. Voit siis vapaasti kirjoittaa sinne intuitiotasi kuunnellen ja sen jälkeen tarkkailla sitä realistisimpien linssien läpi. Pyri olemaan mahdollisimman konkreettinen ja pilko tavoitteet pienimpiin paloihin. Näin niistä tulee helpommin tavoiteltavia, eivätkä unelmat jää ainoastaan taivaan rannalle odottelemaan.

Tavoitteiden pilkkominen auttaa saavuttamaan välietappeja, mikä puolestaan vie sinua lähemmäs itse maalia. Tämä aiheuttaa mukavan positiivisen kierteen, jossa saavutukset ruokkivat motivaatiota kehittymään.

Ajattelun taito kannattaa asettaa uuteen arvoonsa. Elämme suorituskeskeisessä yhteiskunnassa, jossa teot ja saavutukset erottavat jyvät akanoista. Tällöin ajattelun merkitys jää vähemmälle ja se yhdistetään helposti jopa riippukeinussa laiskotteluun. Aktiivinen ajattelu on kuitenkin erittäin tärkeää, koska se synnyttää uusia ideoita, luovuutta ja innovaatiota. Ilman niitä tietotyön sisältö voi jäädä hyvinkin tyhjäksi.