Miten päästä turvallisesti eroon vaarallisesta loppusijoitettavasta jätteestä ja pilaantuneesta maa-aineksesta?

Vaarallinen loppusijoitettava jäte ja pilaantuneen maa-aineksen käsittely vaativat ammattitaitoa ja tarpeelliset ympäristöluvat. Vestia Yrityspalvelut Oy on vahva paikallinen jätehuoltoalan toimija ja merkittävä kumppani teollisuusalan yrityksille. Toimiva yhteistyö ja selkeät prosessit rakentavat onnistuneen asiakassuhteen.

Toimita vaarallinen loppusijoitettava jäte asian osaavalle kumppanille

Vaarallinen jäte, kuten esimerkiksi kemikaalit, teollisuuden sivuvirrat tai jäteöljyt, ovat haitallisia ympäristölle ja ihmisille. Vaarallinen jäte voidaan jaotella käsiteltävään ja loppusijoitettavaan jätteeseen.

Vestia Yrityspalvelut Oy vastaanottaa vaarallista jätettä, ja huolehtii sen turvallisesta jatkokäsittelystä. Loppusijoitettava jäte on muun muassa teollisuuden sivutuotteena syntyviä sivuvirtoja, joille ei vielä ole olemassa käsittely- ja kierrätysmahdollisuuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi tuhkat ja kuonat.

Vestia Yrityspalveluilla on vaarallisen jätteen loppusijoitusalue Ylivieskassa, jonne voidaan ottaa analyysien perusteella loppusijoitettavia jätteitä ja muita erityyppisiä vaaralliseksi luokiteltuja materiaaleja pois lukien nestemäiset ainekset.

Käsittelyn avulla vaarallinen jäte on mahdollista saada vaarattomaksi ihmisille ja ympäristölle. Loppusijoitettavien jätteiden pitoisuudet varmistetaan tarkoilla laboratorioanalyyseillä. Analyysit kertovat pilaantuneisuuden, jonka perusteella materiaalien käsittely suoritetaan.

”Meille on ensisijaisen tärkeää toimia viranomaismääräysten mukaisesti ja haluamme osaltamme pitää huolta puhtaasta ympäristöstämme”, kertoo Vestia Yrityspalvelut Oy:n yrityspalvelupäällikkö Raimo Seppälä. Katso video vaarallisen jätteen loppusijoitusalueesta tästä.

Käsittelemme pilaantuneet maa-ainekset asiantuntevasti

Ympäristön puhtauden varmistamisessa myös pilaantuneiden maa-ainesten oikeanlainen käsittely on tärkeässä roolissa. Pilaantunutta maa-ainesta syntyy, kun maaperään pääsee jätettä tai ainetta, joka voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Tällaista maa-ainesta ei saa jättää luontoon, vaan ne täytyy käsitellä asianmukaisesti. Pilaantuneet maa-ainekset käsitellään mm. kompostoimalla.

”Me Vestia Yrityspalveluilla vastaanotamme pilaantuneita maa-aineksia ja käsittelemme maa-ainekset ympäristöä suojellen”, kertoo Seppälä. Pilaantuneiden maiden käsittelyssä otetaan huomioon useita tekijöitä: mm. analyysien mukainen pilaantuneisuus, maa-aineksen määrä ja puhdistustarve. ”Arvioimme maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen aina ennen käsittelyä”, kuvailee Seppälä.

Vastuullinen jätteiden käsittely on laadukkaan palvelun ohella Vestia Yrityspalveluiden tärkeimpiä periaatteita, ja niitä kunnioitetaan kaikessa tekemisessä. ”Olemme jätehuollon ammattilaisia ja autamme asiakkaitamme joka vaiheessa. Asiakkaamme ovat antaneet hyvää palautetta toimivasta yhteistyöstä ja hyvin hoidetusta loppusijoitusalueesta”, kertoo Seppälä.