Paikallisuutiset

Ylivieskassa Kiviojalle tulossa kymmeniä uusia tontteja jokirannan läheisyyteen – Jokirantaan tulossa kevyen liikenteen väylät ja Suvannonsaareen kulkevat sillat

Ylivieskaan saadaan Kiviojalle jokirannan luo uusi pientaloalue. Tekninen lautakunta päätti tiistaina laittaa kaavamuutosehdotuksen nähtäville. Koskipuhtoon kaava-alue ulottuu vain vesialueen osalta. Muutoin pysytään Kiviojalla.

Kaava voi ehkä edetä kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi ensi kevääksi, jolloin ensimmäiset rakentajat voisivat aloittaa ensi kesänä. Kaupungin tontteja on tulossa myyntiin 35 ja yksityisiltä tulee tarjolle tontit kymmenille uusille asunnoille. Uudet rakennukset sijoitetaan kauemmas jokirannasta kuin mitä nykyiset.

Vuodesta 2014 viritelty kaava ei ole enää viime aikoina kohdannut isompaa vastustusta. Ennen kaavoitusta kaupunki pyrki lisäämään maanomistustaan alueella ja teki jonkin verran kauppoja. Yksityiseen omistukseen jääneillä maa-alueilla kaupunki pääsi neuvottelemalla maankäyttösopimuksiin, jotta kaava pystytään toteuttamaan. Pakkolunastuksiin Ylivieskan kaupungin ei tarvinnut mennä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kantaylivieskalainen Tapani Marjamaa asuu Kiviojan uuden kaavan rajalla, vanhan puolella. Hän on tarkastellut kaavan laajentumista lähinaapurina.

Alueelle vuonna 2005 omakotitalon rakentanut Marjamaa on tyytyväinen siihen, että Ylivieska pääsee rakentumaan lisää joen aurinkoisella puolella. Hän asuu Suvannonsaaren kohdalla. Marjamaa järjesti vuosi sitten isot kaveriporukan talkoot, joilla Suvannonsaarta kunnostettiin yhteistyössä kaupungin kanssa. Saareen kaavaehdotus on tuomassa keskustelua herättäneet kevyen liikenteen sillat.

– Kaupungin kehittyminen on hyvä juttu. Ylivieska on minulle paras paikka asua. Se on hyvä, että tonttitarjonta laajenee täällä. Olin tyytyväinen, kun aikoinani onnistuin ostamaan yksityishenkilöltä tästä jokirannasta tontin. Iloitsen siitä, että kaavoituksella luodaan mahdollisuuksia asua täällä meidän arvostamalla rauhallisella ja mukavalla Kiviojalla. Vahvuuksiin kuuluu oma koulu, Marjamaa kuvailee.

Hyvänä asiana Marjamaa pitää myös sitä, että kaavoitus varaa uudella kaavalla kaksi uutta Iisalmi-radan alitusta. Lähemmäs keskustaa kaupunki on varannut myös kolmannen alituspaikan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

– Alitukset parantavat liikenneturvallisuutta. Nykyiset tasoristeykset ovat tuttuja, ovat lenkkireitillämme.

Kaavoituksen laajenemisen Marjamaa toivoo vauhdittavan radan meluvallien rakentamista.

– Nykyisellään meluvallien alut ovat liian vähäiset. Ääntä kuuluu radalta joskus silloin, kun venäläiset vaunut lonksuttavat. Alikulujen saantiin vaikuttanee toivottavasti tiedossa oleva Iisalmi-radan sähköistäminen. Se kiirehtisi meistä myös meluvallien parantamista, Marjamaa pohtii.

Kaavaprosessia seurannut ja alueen asukkaita kuunnellut Tapani Marjamaa tietää, että kaavateiden tuleminen ei ole pelkästään iloinen asia. Asuintilat kapenevat ja oma rauha on vähentymässä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

– Tässä on eniten seurattu sitä, miten kaupunki on laittamassa jokirantaan kevyen liikenteen väyliä. Jokaista olemassa olevaa polkua ei tarvitsisi laittaa pyörätieksi. Onneksi näyttää, ettei niin ole joka polulle käymässä.

Kaupunki on pitänyt huolta, että jokivarteen tulee puistoalueita. Marjamaa on tyytynyt siihen, että omassa rannassa on kaupungin koivikko. Hän on saanut luvan, että voi pitää sen siistinä.

Eniten huolta aiheuttaa Marjamaalle aiheuttaa se, että kaava-alueeseen otetaan koko yli sata metriä pitkä Suvannonsaari ja sinne on tulossa kevyen liikenteen sillat. Nykyisellään saareen pääsee vain veneellä tai jäätä pitkin talvella.

– Nykyisellään se ja sen nuotiopaikka ovat lapsiperheiden käytössä. Pelkäämme, että saareen pääsyn helpottuminen tuo alueelle häiriökäyttäytymistä. Todennäköisesti siltojen rakentaminen siirtyy kauas tulevaisuuteen, koska kaupungin talous on tiukoilla.

Hyvänä Marjamaa pitää sitä, että Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kielsi laavun rakentamisen saareen. Luonto ja rauha voivat säilyä.

– Luonnon läheisyys monine eläimineen on yksi Kiviojan hyvistä puolista. Susikin jolkotti kerran täällä. Se ui Koskipuhdosta Suvannonsaareen, tuli tänne ja jatkoi matkaansa, hän kertoo.

Ylivieskan Kiviojan uusi kaava

Asemakaava laajenee Kiviojan kaavattomalle 32,2 hehtaarille

Jos kaava hyväksytään keväällä 2020, tontteja tulee myyntiin ensi kesäksi

Tontteja on yhteensä 69, joista omakotitaloille 26, asuinpientaloille 29 ja rivitaloille 9, 1 palvelurakennukselle. Kaupungin ja yksityisten yhteisomistuksessa asunpientalotontteja 3 ja rivitalotontteja 1. Yksityisillä on 16 jo rakentunutta asuinpientalotonttia. Kaupungin tontteja on 35.

Sijaitsee Kiviojantien molemmin puolin, 2-3 kilometriä kaupungin keskustasta

Rajautuu pohjoisessa Iisalmi-rataan, idässä kaavattomaan alueeseen, etelässä Kalajokeen ja lännessä Kiviojan asemakaavoitettuun pientaloalueeseen.

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä