torstai 15.4.2021 | 16:03
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Uutiset

Tuulivoiman infraäänistä otetaan selkoa Raahen Kopsassa ja työterveyslaitoksen laboratoriossa - koehenkilöksi voi ilmoittautua myös Kalajokilaaksosta

Hannu Verronen
Ti 6.8.2019 klo 12:00

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Tuulivoimaloiden terveysvaikutuksista otetaan aiempaa parempi selko. Voimaloiden infraäänien ja myös kuuluvien äänien vaikutuksia ihmisiin selvitetään helmikuuhun 2020 mennessä. Valtioneuvoston kanslian tilaamaa tutkimusta johtaa VTT:n tutkija Panu Maijala. Hän kertoo suhtautuvansa tuulivoimaloiden infraääniin avoimella mielellä.

Tutkimus sai uutta vauhtia tänä kesänä, kun tuulivoimaloiden infraäänten takia hylätyssä Raahen Kopsan omakotitalossa tehtiin mittauksia ja tallennuksia. Niillä tehdään syksyn aikana tutkimuksia työterveyslaitoksen laboratoriossa koehenkilöillä. Kalajokilaaksoistakin voi tarjoutua koehenkilöksi.

– Infraäänillä voi olla ihmisille terveysvaikutuksia tai sitten ei. Tähän mennessä vaikutuksia ei ole löytynyt. Se voi kuitenkin muuttua, kun tehdään aiempaa perusteellisempi tutkimus. Ongelmana tieteen näkökulmasta on, ettei pitkäaikaisen altistumisen vaikutuksia ole vielä selvitetty, Maijala pohtii.

Infraäänien painevaikutuksia ihminen Maijalan mukaan aistii kehollaan, vaikkei niitä kuulisikaan.

– Kun ajaa autolla ikkunat auki, voi kokea infraäänien painevaikutuksen. Se voi olla tuhansia kertoja suurempi kuin tuulivoimalasta. Kokemus autossa voi aiheuttaa pahoinvointia.

Tutkimukseen kohdistuu myös kansainvälinen kiinnostus, koska vielä ei ole näin perusteellisesti tuulivoimaloiden infraääniä tutkittu. Sopiva laitteistokin on ollut käytössä vasta muutaman vuoden.

Kansanedustajat ovat olleet hyvin kiinnostuneita tutkimuksesta, kun Maijala on sitä käynyt esittelemässä eduskunnassa.

– Mikäli infraäänet osoittautuvat terveydelle haitallisiksi, tutkimus voi vaikuttaa lainsäädäntöömme. Lähtökohtahan on, ettei tuulivoimaloista saa aiheutua ihmisille terveyshaittoja, Maijala kertoo.

Osaan ihmisistä voimalan kuuluvatkaan äänet eivät vaikuta mitenkään.

– Se on vähän kuin käkikello talossa. Osa ihmisistä pitää sen kukkumisesta, osaa se häiritsee. Osa ihmisistä huomaa kuuluvat tuulivoimaloiden äänet vain valveilla ollessaan, hän huomauttaa.

Tuulivoimaloiden infraääniä tallennettiin tutkimusta varten ensiksi Kurikan Santavuoren hirsitalosta ja sen pihasta. Nyt kesän aikana vastaavaa tehtiin Raahen Kopsan tiilivuoratussa omakotitalossa. Lisäksi on ääniä on tallennettu voimaloiden juurella.

Kopsan talo on Suomen kuuluisimpia infraäänitaloja. Voimayhtiö päätyi lunastamaan sen itselleen, kun asukkaat eivät siellä voineet kokemustensa perusteella asua.

– Tässä meidän tutkimuksessamme ei tyydytä pelkästään infraäänien tutkimiseen. Selvitämme myös niiden ja kuuluvien äänien yhteisvaikutusta, joka on jäänyt vähälle huomiolle. Oma juttunsa on se, että tuulivoimaloiden ääni on pulssimaista, sykkivää.

Tutkija Panu Maijala on yöpynyt Kopsan talossa, ja sinne äänet myös kuuluivat. Häntä ne eivät henkilökohtaisesti lyhytaikaisen oleskelun aikana haitanneet.

Äänenpainetasot näyttävät Maijalan mukaan olevan suurempia tiilitalossa kuin hirsitalossa. Kopsan moderni talo sijaitsee puolentoista kilometrin etäisyydellä suoraveto- ja vaihteistovoimaloista. Voimalat ovat nykytekniikan mukaisia isoja 3-3,3 megawatin tehoisia. Ne ovat talosta lounaaseen, josta tulee eniten.

Suoravetoiset Siemensin voimalat ovat olleet äänekkäitä verrattuna vaihteistovoimaloihin, joita esimerkiksi tanskalaisen Vestaksen voimalat ovat. Kumpiakin löytyy Pohjois-Pohjanmaan eteläosasta.

– Suomessa on pylvästuulivoimaloita. Ne tuottavat puolalaisen tutkimuksen mukaan enemmän infraääniä kuin mitä ristikkorakenteiset, joilla Keski-Euroopassa on voitu rakentaa myös isoja voimaloita. Ristikkorakenteita Suomessa käytetään voimalinjoissa.

Parhaillaan Maijalan johtama tutkimus etsii vielä koehenkilöitä, joille voi tehdä syksyn aikana laboratoriokokeita erilaisilla äänillä.

– Etsimme koeryhmiin kahdentyyppisiä ihmisiä. Tuulivoimalan äänet haitallisiksi kokevia ja niihin neutraalisti suhtautuvia. Jos tutkimusrahat matkakorvauksiin riittävät, pyrimme saamaan kokoon 100 henkilöä. Tutkimussessiot per henkilö tehdään yhdessä päivässä. Myös Kalajokilaaksosta toivotaan koehenkilöitä.

Tuulivoimalan infraäänien selvittämiseen kohdistuu laaja mielenkiinto myös suuren yleisön keskuudessa. Maijalalle soittelee viikoittain yksityishenkilöitä, jotka haluaisivat tutkimukseen.

"Tässä meidän tutkimuksessamme ei tyydytä pelkästään infraäänien tutkimiseen. Selvitämme myös niiden ja kuuluvien äänien yhteisvaikutusta, joka on jäänyt vähälle huomiolle.

Tuulivoimaloiden infraääni

Tuulivoimalat tuottavat laajakaistaista ääntä, joka sisältää myös pieniä taajuuksia. Alle 20 Hz:n taajuisia ääniä kutsutaan sopimusluonteisesti infraääneksi.

Infraääntä esiintyy yhdessä kuultavan äänen kanssa kaikkialla luonnossa ja rakennetuissa ympäristöissä. Infraäänet eivät yleensä ole kuultavissa tavanomaisilla ympäristössä esiintyvillä tasoilla.

Tieteellistä näyttöä tuulivoimaloiden kuultavan äänen vaikutuksista sairauksien esiintymiseen ei ole.

Osa tuulivoimaloiden lähellä asuvista saa oireita, jotka he yhdistävät tuulivoimaloiden infraääneen. Infraäänitasot tuulivoimaloiden läheisyydessä ovat samaa tasoa tai pienempiä kuin kaupunkikeskustoissa.

Tutkimuksia erityisesti pitkäaikaisen tuulivoimaloiden infraäänille ja kuultavalle melulle altistumisen vaikutuksista terveyteen on varsin vähän, joten lisätutkimukset ovat perusteltuja.

Työ- ja elinkeinoministeriö kesäkuussa 2017

#