torstai 15.4.2021 | 18:23
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Uutiset

Kalajoki päivitti koronarajoituksiaan ja suosituksiaan: Alle 18-vuotiaiden alle kymmenen hengen ryhmäharrastustoiminta voi käynnistyä

Myös kansalaisopiston toimintakausi käynnistyy helmikuun alussa

Ma 18.1.2021 klo 11:20

KS

Kalajoen kaupunki on päivittänyt koronarajoitukset ja -suositukset ja ne ovat voimassa ajalla 19.1.-1.2.

Kalajokisten alle 18-vuotiaiden ohjattu ryhmäharrastustoiminta jäähallissa ja kaupungin sisäliikuntatiloissa voi käynnistyä alle kymmenen henkilön ryhmissä. Harrastustoiminnassa tulee huomioida sosiaali- ja terveysministeriön ohje siitä, että osallistujien sekä lasten saattajien tulee voida välttää lähikontakti toisiinsa ja heidän tulee ottaa huomioon annetut ohjeistukset.

Käyttövuoroihin voi tulla muutoksia, jotta toimintaa voidaan toteuttaa annettujen ohjeistusten puitteissa. Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelumahdollisuudet turvataan erityisjärjestelyin. Asiasta on sovittava kehittämis- ja valmennuspäällikkö Juha Isolehdon kanssa.

Ottelu- ja kilpailutoimintaa ei järjestetä joukkuelajeissa sisätiloissa (ml. jäähalli). Mahdollisuuksista järjestää ulkotiloissa tapahtuvaa kilpailutoimintaa tulee neuvotella samoin Isolehdon kanssa.

Avoin nuorisotilatoiminta on suljettu 1.2.2021 saakka. Ryhmätoiminta jatkuu alle alle kymmenen hengen ryhmissä, kaikkien osallistujien tulee käyttää kasvomaskia.

Kansalaisopiston toimintakausi käynnistyy ryhmien osalta 1.2.2021 alkaen. Lukio jatkaa etäopetuksessa 1.2.2021 saakka ja valmiusryhmä suosittelee, että kaikki toisen asteen oppilaitokset toimivat etäopetuksena 1.2.2021 saakka.

Perusopetuksen koulujen väljentämistä jatketaan 1.2.2021 saakka

Musiikkiopiston ja kansalaisopiston lasten ja nuorten yksilöopetus jatkuu normaalisti.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset 18.1-1.2.2021.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu korkeintaan kymmenen henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 21.9.2020 antamaa ohjetta.

Yksityistilaisuuksia ei suositella järjestettävän. Poikkeuksena suositukseen ovat pie­ni­muo­toi­set muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää.

Kaupungin hallinnoimat julkiset tilat ovat pääsääntöisesti suljettuna, kuitenkin niin, että oikeus välttämättömiin pal­ve­lui­hin ja asiointiin turvataan.

Virta-Sali, Kahvila Kirja, Ventelän talo, museot ja näyttelytilat sekä kaupungintalo ovat suljettuina 1.2.2021 asti.

Kirjasto on avoinna pika-asiointiin. Kasvomaskin käyttöä edellytetään kaikilta kirjaston tiloissa asioivilta. Riskiryhmäläisille tarjotaan mahdollisuus kirjakassien noutopalveluun. Kirjaston tapahtumatoiminta on keskeytettynä 1.2.2021 asti, samoin kirjastoauton liikkuminen.

Kylpylä suositellaan pidettäväksi suljettuna 1.2.2021 saakka

Vierailuja hoitolaitoksiin pyritään välttämään, mutta niitä on mahdollista tehdä, kun niistä on sovittu henkilökunnan kanssa etukäteen. Vierailuille tulee tulla vain terveenä. Toi­men­pi­teis­sä noudatetaan THL ohjeistusta.

Maskeja suositellaan käytettävän aina joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä, kuten esimerkiksi tak­sis­sa.

Myös koronavirustestiin hakeutuvien henkilöiden suositellaan käyttävän maskia matkalla näytteenottoon ja ennen tes­ti­tu­lok­sen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Maskeja suositellaan lisäksi Suomeen riskialueilta saapuneille matkailijoille heidän siirtyessä maa­han­tu­lo­pis­teel­tä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen ka­ran­tee­nin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella. Terveydenhuollon henkilöstölle kaikessa potilastyössä. Suositus koskee myös po­ti­lai­ta, omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita.

Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien koulut ja op­pi­lai­tok­set yläkoulusta alkaen maskeja suositellaan aina käytettävän. Samoin yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.), peruskoulussa 7. luokalla olevia tai sitä vanhempia ja toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa opiskelevia. Myös työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista, niitä suositellaan käytettävän.

Kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laa­jas­ti. Etä­ko­kous­käy­tän­töjä sekä työpaikoilla että vapaa-ajan kokouksissa jatketaan mahdollisimman kattavasti.

Ohjeita ja rajoituksia voidaan joutua muuttamaan nopealla aikataululla, mikäli valtion ohjeistus tai Pohjois-Pohjanmaan koordinaatioryhmän suositukset muuttuvat.

#