maanantai 13.7.2020 | 10:44
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Mielipide

Kalajoella kiistaa hallintosäännöstä ja hyvästä hallintotavasta – Hanna Halmeenpäältä ja kumppaneilta mielipidekirjoitus Marinan alueen tonttikaupoista

Ma 2.12.2019 klo 10:37

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kaupunginhallitus päätti 18.11. tonttivarauksen myöntämisestä Wesain Oy:lle Marinan asemakaava-alueelta. Yhtiö haki poikkeamisia valtuuston päättämiin tontinluovutusehtoihin varauksen keston, varausmaksun ja korttelikohtaisen tontinluovutusehdon osalta. Asiaa käsiteltäessä heräsi kysymyksiä tontinluovutusehtojen, kaupunginhallituksen toimivallan sekä luovutusehtoja koskevan päätöksen pöytäkirjamerkintöjen osalta. Näihin ei kokouksessa saatu vastausta ja siksi esitettiin asian siirtämistä 25.11. kokoukseen. Esitystä ei hyväksytty.

Pian selvisi, ettei kaupunginhallituksella ollut toimivaltaa käsitellä poikkeamia muutoin kuin varausmaksun osalta ja ettei tätäkään olisi voitu käsitellä huomioiden, ettei hallituksella ollut toimivaltaa päättää asiasta yksittäisen tontin luovuttamista koskien. Näistä syistä kaupunginjohtajaa pyydettiin tuomaan asia itseoikaisuna käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen. Pyyntöä ei noudatettu.

On tärkeää, että Marinan alue alkaa rakentua. Samoin on tärkeää, että valtuuston hyväksymiä tontinluovutusehtoja voidaan noudattaa. Nyt näin ei vaikuta olevan, koska yhtään tonttia ei ole voimassa olevien ehtojen mukaisesti luovutettu ja jo kaksi yritystä on hakenut niistä poikkeamista. Toimivallan ylityksen johdosta taas on tärkeää, että asia käsitellään mahdollisimman pian itseoikaisuna.

25.11. oikaisua esitettiin lopulta hallituksen jäsenen ehdotuksesta ja asia käsiteltiin puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Yksimieliseksi päätökseksi tuli, 1) että valtuustolle tehdään korjausesitys sen tontinluovutusehtoja koskevaa virheellistä pöytäkirjamerkintää koskien ja 2) että kaupunginjohtajan tehtäväksi annetaan Marinan asemakaava-alueen tontinluovutusehtojen päivityksen valmistelu hallitukselle ja edelleen 17.12. valtuustolle ja että valtuustolle esitetään Wesain Oy:n tonttihakemusta koskevan asian ratkaisemista päivitettyjen tontinluovutusehtojen mukaisesti.

Kaupunginjohtaja jätti päätöksestä eriävän mielipiteensä. Perusteluina hän esitti, että asia olisi käsitelty hallintosäännön ja hyvän hallintotavan vastaisesti muun muassa siksi, ettei asiaa ollut valmisteltu virkamiesvalmistelussa eikä kaavoitus- ja elinvoimalautakunnassa ja ettei asiaa ollut päätetty esittelijän eli hänen itsensä esityksestä. Edelleen hän perusteli näkemystään sillä, että asia oli otettu esityslistalle ohi esityslistan eikä päätöksentekoon osallistuneiden olisi ollut mahdollista esitykseen ja sen perusteluihin riittävästi perehtyä.

Kunnallista päätöksentekoa ohjaavat velvoittavina kuntalaki, hallinnon yleislait sekä kunnallinen hallintosääntö. Hallintosääntömme mukaan toimielin voi jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Hallintosäännön mukaan toimielin voi myös erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.

Asiaa käsiteltiin kokouksessa yli kahden tunnin ajan ja asiassa kuultiin maankäyttöpäällikköä. Lisäksi, niiltä osin kuin asian valmistelu edellyttää kaavoitus- ja elinvoimalautakunnan käsittelyä, valmistelu vastuutettiin kaupunginjohtajan hoidettavaksi. Toimivallan ylityksenä tehdyn päätöksen korjaaminen on siten – kaupunginjohtajan kieltäydyttyä asian ottamisesta esityslistalle ja asian esittelystä – hoidettu kaupunginhallituksen toimesta hallintosääntöä ja hyvää hallintotapaa noudattaen.

Hanna Halmeenpää

Kaupunginhallituksen jäsen (vihr.)

Meri Säteri

Kaupunginhallituksen varajäsen (vihr.)

Sami Salmu

Valtuuston 3. varapuheenjohtaja (sit.)

Kalajoki

#